Grzech pierworodny a zło na świecie

dziękuję za pytanie w ogólnym wątku, przenoszę tu dyskusję, rozpoczętą tym wpisem:   W artykule o ewolucjonizmie słusznie ksiądz zaznacza, że kreacjonizm i argumenty za nim są sensowne, a przynajmniej pewien ich zakres. Ksiądz zdaje się akceptować ogólny paradygmat nauki dotyczący historii człowieka i kosmosu, twierdząc, że nie jest sprzeczny z kreacjonizmem. To jest zrozumiałe, […]

Śpiewy łacińskie na mszy o 19?

zreperowano rzutnik, więc możemy wrócić do śpiewania po łacinie części stałych czyli Panie zmiłuj się nad Nami (Kyrie) Chwała na wysokości Bogu (Gloria in excelsis Deo) Wierzę w Jednego Boga (Credo) Święty święty (Sanctus) Baranku Boży (Agnus Dei). Pytanie, czy byście chcieli, czy nie? (dotyczy mszy św. niedzielnej o 19 w par. MB Różańcowej w […]

Show Buttons
Hide Buttons