Śpiewy łacińskie na mszy o 19?

zreperowano rzutnik, więc możemy wrócić do śpiewania po łacinie części stałych czyli Panie zmiłuj się nad Nami (Kyrie) Chwała na wysokości Bogu (Gloria in excelsis Deo) Wierzę w Jednego Boga (Credo) Święty święty (Sanctus) Baranku Boży (Agnus Dei). Pytanie, czy byście chcieli, czy nie? (dotyczy mszy św. niedzielnej o 19 w par. MB Różańcowej w […]

Show Buttons
Hide Buttons